Styrelsen
V
illaägarna Motala

telefon
fax
0141-21 25 56
0141 21 25 56
email: villamotala@telia.com
hemsida villamotala.com

Ordförande Roland Johansson

070 296 99 54

email emilia.a.j.son@telia.com
V. Ordförande Gunilla Wikström 0141 - 21 15 62 email ninna.wikstrom@ telia.com
Kassör Ann-Marie Andersson 0141 - 21 49 02 email sm5pxe@telia.com
Sekreterare JanErik Wikström 0141 - 21 15 62 email jewikstrom@ telia.com
V.sekreterare

Bo Lindberg

0141 - 23 36 23 email bo.lindberg@boremail.com
Ledamot Mats Eriksson 0141 - 21 85 49
Suppleant Ingbritt Jakobsson email inngbert@telia.com
       
Revisor Bo Lunden  
Revisor supp.

Vakant

   
Valberedning Vakant  
       
För att underlätta såväl era kontakter med styrelsen samt dess arbete har vi på försök infört vissa ansvarsområde.
Medlemsvård Roland Johansson 070 296 99 54
Tekniska frågor Bo Lindberg 0141 - 23 36 23
     

Kommunal frågor
Samrådsplaner

Roland Johansson 070 296 99 54
Temadagar JanErik Wikström 0141 - 21 15 62
  Roland Johansson 070 296 99 54