Medlemsförmåner

Som medlem i vårt förbund har Du förutom de lokala avtal som finns en rad andra förmåner.
Du kan se mer om dessa förmåner på Förbundets hemsida

Slutligen får Du som medlem en stark organisation som bevakar Dina intressen på alla plan.

©webmaster