Besök
Industrimuseet Motala Verkstad

På grund av det stora intresse
är det fulltecknat
den 27 mars.
Därför erbjuder vi ytterligare ett tillfälle,
onsdag 28 mars kl. 18.30.

Något som ofta händer är att man kan bli lite hemmablind.
Har det hänt också dig?
Varför inte passa på att göra något åt detta.
  Tisdagen den 27mars
kl. 18.30
 
Visar oss vår kassör Bo Lindberg, som även är Motala guide,
Industrimuseet.
Vi bjuder på Kaffe
Kostnad vuxna 20:-
Anmälan på
Telefon: 0141-23 36 23 eller mail:
villamotala@telia.com
Antalet deltagare är begränsat till 30 personer.
VÄLKOMNA