Villaägarna Villaägarna Villaägarna Villaägarna Villaägarna Villaägarna Villaägarna Villaäg
na Villaägarna Villaägarna Villaägarna Villaägarna Villaägarna Villaägarna Villaägarna Villaägarna Villaägarnaa
Välkommen till Villaägarna och vår lokalavdelning i Motala

Villaägarnas Riksförbund är en intresseorganisation för Dig som äger Din Bostad.
Över 300 000 villaägare är medlemmar i förbundet.
Vi är därmed en av Sveriges största intresseorganisationer.
Vårt förbund bevakar alla frågor som rör vårt boende, bedriver opinionsbildning för bl.a slopad fastighetsskatt samt rimliga taxor och avgifter.
Lokalt hjälper vi våra medlemmar med råd i olika frågor. Vi har lokala avtal med ett flertal företag i och runt Motala.
Vi bevakar planfrågor, taxor mm. samt är en lokal remissinstans i frågor som rör vårt boende.
Vi är nu ca 1700 medlemmar i Motala.

Läs vårt senaste utskick till våra medlemmar

I vår kommer vi att uppdatera vår sid med den nya logga som är framtagen.
Sommarblommor på Viblomman är
INSTÄLLD pga för få anmälda.

Under Aktuellt hittar du ny information.
Genom att bli medlem,
"kan du öka dina möjlighter för ett bättre och tryggare boende".

Du kan kontakta oss på
Telefon 070 296 99 54
eller e post villamotala@telia.com

©webmaster