Aktuellt
Uppdaterad
28.02.2017
På denna sida kommer Du att finna frågor
som för tillfället är aktuella mm.

   
  Aktuellt 2017
8 - 9 februari

Delar av styrelsen deltog i informationsmöte kring den nya planen för avfallshantering

   
  Aktuellt 2016
 

Vi har fått inbjudan till samråd kring Södra Stranden, för mer information,
kontakta ordf.
Roland Johansson

   
  Aktuellt 2013
1 maj

Varmt välkomna på Solsafari i Östergötland den 5 maj kl 11-14! 
Besök nedanstående länk
www.solenergidagarna.se.

   

25 april

Årsmötes protokoll

   
  Aktuellt 2012
28 mars Extra besök och guidad tur på Industrihistoriska museet Motala verkstad
då den 27 mars redan är fulltecknad.
(Se inbjudan)
   
20 mars Samrådsmöte i Hällagården Borensberg kl. 18.30.
Betr. Detaljplan för del av Bråta 4:1 Brånshult.
 
7 mars Samråd betr. Detaljplan för del av Bråta 4:1 Brånshult.
Samrådstiden löper ut den 20 april.
För frågor och synpunkter kontakta ordf på tfn. 0141 21 25 56.
   
7 mars Extra besök och guidad tur på Motala Motormuseum,
då den 6 mars redan är fulltecknad.
(Se inbjudan)
   
  Aktuellt 2011

18 mars

Samråd betr. fördjupning av översiktsplan för Borensberg.
Samrådstiden löper ut den 9 maj.
För frågor och synpunkter kontakata ordf på tfn. 0141 21 25 56.

   
 

Aktuellt 2010

31 okt.

Resan till Matmässan inställd på grund av för få deltagare.

   
10 maj

Villaägarna har fått del av Samrådsplanen betr. Varamon Badstransvägen och Varamon Turism och Fritid.
Samrådstiden löper ut 14 juni
Vill någon genom oss lämna synpunkter var vänlig kontakta ordförande på tfn 0141 21 25 56

   
   
 

Aktuellt 2007

   
 

Aktuellt 2006

   
  Aktuellt 2005
   
  Aktuellt 2004
   
  Aktuellt 2003
   
  Aktuellt 2002
   
 
   
 
©webmaster